OBRAS Y REFORMAS
Obres i Reformes Mundopaleta Cons S.L.

fjrigjwwe9r0TABLA1:Slogan
Rehabilitació integral i obra nova, Impermeabilització, Guix laminat (Pladur)
OBRA NOVA Y GRANS REFORMES REFORMES INTERIORS REFORMES EXTERIORS IMPERMEABILITZACIÓ, REPARACIONS i MANTENIMENT

IMPERMEABILITZACIÓ, REPARACIONS i MANTENIMENT

fjrigjwwe9r0TABLA1:B5
edf40wrjww2TABLA1:B5

Impermeabilització de cobertes amb diversos sistemes adaptats a totes les butxaques, reparació de baixants, humitats, goteres, esquerdes, piscines...

Impermeabilització amb cautxú Sika Fill a Palau de Plegamans i reparació d'esquerda a Sta. Perpetua

Obrir unes regates transversals a l'esquerda per ficar grapes d'acer amb imprimació antioxidant

Finalizado

Acollar amb morter m-7,5 i igualar textures i gravats, pintat final

Deságüe obstruido por raices Caldes 2013Substitución por PVC

Desguàs obstruït per arrels a Caldes 2013 substituit per PVC

Substitución bigas madera en mal estado Caldes 2013Caldes 2013 biga madera podrida

Substitució de bigues de fusta a Caldes 2013

Caldes 2013 biga de madera nueva

Substitució de bigues de fusta a Caldes 2013

 Extracción pavimento e impermeabilización antiguaSaneamiento y nivelación de la base

Terrat a Terrassa 2011, extracció de paviment antic i estesa de xapa de compresió sobre la solera d'encadellats existent

Colocación de geotextil como protección de la impermeabilizaciónColocación de Caucho Butilo E.P.D.M.

Colocació de Geotextil i impermeabilització amb cautxú butilo E.P.D.M. Giscosa

Sellado de todas las juntas con masilla específicaColocación de aislamiento XPS

Segellat de juntes amb masilla específica de Giscosa i col·locació d'aïllament amb XPS de 40 mm.

Aislamiento XPSProtección del aislamiento con geotextil

Aïllament amb XPS i protecció durant la resta de treballs amb geotextil

Colocación de pavimento de rasillas con mortero M-5bJunta de dilatación perimetral y cada 25/30 m2

Col·locació de rasilles i detall de la junta de dilatació necesària cada 25 m2 aproximats

Desguas general 200 mm. per soterrani fincaConexió a clavegueram

Desguàs general per soterrani de finca unifamiliar a Caldes 2009

Compactament i enquitranada final de carrerBarberà 2010

Compactament i alquitranat de la calçada després de conectar clavegueram a Caldes 2009 i impermeabilització amb cautxú Sika Fill a Barberà 2009

Abertura de grieta y encajes para grapasColocación de grapas

Reparació d'esquerda Bigues 2010, obertura de esquera i col·locació de grapes d'acer imprimades

Revoco intercalando MallatexRevoco y pintado final

Arrebossat intercalant Mallatex i pintat final

Preparant base per impermeabilitzarPintat amb Sika Fill i geotextil entre capes

Impermeabilització a Vilanova i la Geltrú 2008 reparant la base de rasilles previament

RECOMIENDANOS

AGREGAR A FAVORITOS